En la crisi sanitària que estem vivint es posa en relleu el paper de la ciència com a solució a un problema global que només es pot resoldre amb el coneixement científic. El coneixement, la ciència, la recerca i la innovació prenen un paper clau en la solució de la pandèmia però també en la resta de reptes globals que tenim al davant com el canvi climàtic, la seguretat, l’alimentació o la mobilitat i, per tant, la ciència i la innovació esdevenen cabdals, si no ho eren ja, per al futur de la humanitat.

Universitat i recerca

 • Per tal de generar coneixement de qualitat necessitem un sistema d’educació superior excel·lent, capaç de formar, captar talent, i de generar-lo. Una universitat pública de qualitat que sigui garantia de futur. No ens podem permetre mantenir la baixa inversió en el nostre coneixement.
  • Aprovarem un Pla de suport per augmentar el finançament i les inversions a les universitats públiques catalanes, revertint les retallades i recuperant la capacitat en tots els àmbits propis de la universitat, acostant-nos als estàndards europeus (2021-2024 1.500 M€).
  • Augmentarem els recursos de les beques per garantir que cap estudiant deixi els estudis universitaris per motius econòmics derivats de la crisi actual.
  • Dotarem de més recursos les polítiques de recerca per tal d’arribar al 2,3 % del PIB en inversió pública, potenciant sobretot la valorització del coneixement per generar riquesa i llocs de treball i combatre les desigualtats.
  • Aprovarem una Llei de la ciència que permeti generar un marc jurídic estable i compacte, i una gestió àgil i flexible per potenciar la recerca i la innovació.

Innovació

La innovació és l’element central per al creixement de les organitzacions i empreses. Necessitem un sistema d’innovació ambiciós i potent per tal de convertir en solucions  part de la recerca que es genera a les universitats i als centres de recerca. Una política que cobreixi tota la cadena de valor, des de la recerca a la innovació, i orientada a la utilitat d’allò que s’investiga per tal que esdevingui la part principal de la solució en l’aposta industrial.

 • Dissenyarem un sistema d’innovació potent i ambiciós dotant-lo de l’estratègia, els recursos necessaris, els instruments i els mecanismes per generar innovació des de les universitats i centres de recerca, però també impulsant-lo des del sector empresarial amb l’objectiu de generar avantatges competitius.
 • Establirem mecanismes i orientarem recursos que permetin fomentar l’R+D+i empresarial en sectors estratègics, que hauran de facilitar la competitivitat empresarial multiplicant els esforços.
 • Aconseguirem que els centres tecnològics esdevinguin un veritable accelerador d’innovació en el nostre teixit econòmic conformat majoritàriament per petites i mitjanes empreses. És imprescindible la col·laboració de la universitat amb els centres tecnològics per accelerar aquests processos d’innovació empresarial.

Política industrial i desenvolupament territorial

Hem de recuperar el pes de la indústria i reforçar el nostre accés a productes bàsics. Per això, necessitem una indústria interdependent, connectada a les cadenes globals de producció, però resilient i adaptable a les diferents conjuntures i necessitats. Cal prioritzar i ser ambiciosos si volem crear llocs de treball de qualitat i estables en el nostre teixit econòmic.

 • Aprovarem un Pla de xoc i ajuts als sectors més afectats per la crisi provocada per la covid-19, com ara la restauració, el comerç, l’oci nocturn i el turisme.
 • Reformularem i incrementarem els recursos del Pacte per a la Indústria, des del diàleg social, per afrontar la nova situació, garantint una economia més competitiva basada en el coneixement i generadora de llocs de treball estable i de qualitat.
 • Aprovarem una Llei de modernització i impuls dels Parcs d’Activitat Econòmica i de polígons industrials, amb l’objectiu de dur a terme un desenvolupament econòmic sostenible i de millorar la competitivitat amb infraestructures físiques i intel·ligents, i generant nous serveis per a les empreses instal·lades i per atraure noves inversions.
 • Enfortirem AVANÇSA com un instrument d’inversió pública, que permeti la col·laboració amb el sector privat allà on hi ha una oportunitat amb l’objectiu de fomentar el creixement i la consolidació de les empreses que aportin valor afegit en el territori, i generin llocs de treball de qualitat.
 • Aprovarem un pla amb finançament de 500 M€ (2020-23) per al sector de l’automoció a Catalunya.

Actualitat

Acords del Govern Alternatiu de Catalunya