Actualitat

Proposició de llei per la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

5 abril 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta Proposició de llei per la creació Agència Catalana del Patrimoni Cultural.