VOSTÈ POT FER UNA DONACIÓ EN EL PERÍODE ELECTORAL FENT UNA TRANSFERÈNCIA

A través de l’aplicació en línia de la seva entitat financera al compte de donacions de campanya del PSC:

ES05 0081 0200 2200 0416 4628

Banc Sabadell

Quan faci l’ingrés ha d’indicar a l’apartat “Concepte”:

  • Nom i Cognoms tal i com consten al DNI,
  • Número de DNI amb la lletra inclosa (NIF)
  • L’adreça postal
  • Informació de contacte habitual (email i/o número de mòbil)

1. Les donacions als partits polítics gaudeixen de beneficis fiscals

Contacti amb nosaltres si vol tenir informació detallada al respecte: donacions@socialistes.cat

2. Durant els períodes electorals:

a. NO ES PODEN FER DONACIONS PER UN IMPORT SUPERIOR A 10.000 EUROS.

b. Les donacions NO poden provenir de persones estrangeres.

3. NO PODEN fer aportacions als partits:

a. Persones jurídiques;

b. Ens sense personalitat jurídica;

c. Persones físiques que en l’exercici d’una activitat econòmica o professional formin part d’un contracte vigent de la Llei Contractes del Sector Públic.

4. Els Partits Polítics no poden rebre aportacions anònimes, ni finalistes ni revocables 1

1 Contacti amb nosaltres si vol tenir informació detallada de la regulació de les donacions als Partits Polítics: donacions@socialistes.cat