Actualitat

Estratègia industrial Catalunya 2022-2025

22 juliol 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

La indústria sempre ha estat el pal de paller del creixement econòmic i la inclusió social al nostre país. Catalunya ha estat motor de l’economia espanyola i la indústria catalana ha liderat històricament processos de primera magnitud per a la transformació innovadora de tots els sectors econòmics, més enllà de la pròpia indústria.
Entre les virtuts de comptar amb una economia industrialitzada, en destaquem algunes de molt rellevants:
– Millor resistència davant de crisis econòmiques, pandèmies i problemes de subministraments que hem viscut els darrers anys.
– Major capacitat innovadora que la resta de sectors econòmics.
– Ocupació més estable i més ben remunerada.
– Sector tractor i motor de la resta de sectors econòmics.

Avui, l’economia catalana, especialment en l’àmbit industrial en un sentit ampli, així com també en els serveis, el comerç i el turisme, es troba en un moment de profunda transformació per la confluència de diversos factors que requereixen un posicionament polític i un Govern que se n’ocupi, diferent del que fins ara ha proposat i exercit el Govern de la Generalitat, molt allunyat d’aquests temes.
Per afrontar la complexitat del moment actual, sigui per la situació de crisi derivada de la pandèmia, la falta de subministraments i augment de preus o l’impacte de la guerra a Ucraïna, com per la necessitat d’afrontar els reptes digital, verd i demogràfic que emanen de les exigències de preparar la indústria i els seu perímetre d’activitats per fer front a una nova realitat, calen urgentment polítiques creïbles que parteixin d’un nou enfocament basat en el rigor, la innovació, la transició digital i ecològica, la concertació social i la qualitat de l’ocupació, entre altres factors

Per aquests motius el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Pla d’Estratègia Industrial a Catalunya 2022-2025