Salvador Illa al 15è Congrés del PSC

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és una organització política de dones i homes que comparteixen els valors de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la solidaritat, que lluiten per l’obtenció de la plenitud individual i el progrés col·lectiu de la societat amb la vocació d’eixamplar i aprofundir les conquestes de l’Estat del benestar i la consecució d’una societat socialista.
Els seus objectius i programes són els establerts a la seva Declaració de Principis i a les resolucions dels seus Congressos i Conferències.