Per afilar-se al PSC cal tenir més de 18 anys, no tenir restringida la capacitat d’obrar, viure en el territori de Catalunya, acceptar els principis recollits als Estatuts del Partit, el Codi Ètic, la Carta de Participació i Qualitat democràtica i tota la normativa que se’n desprengui i complimentar la sol·licitud d’afiliació lliurant-la a l’Agrupació que li correspongui per lloc de residència.

Acceptació dels termes i condicions*

Fitxers adjunts