Actualitat

Agenda Digital de Catalunya 2025

4 juliol 2022

Govern Alternatiu de Catalunya
L'Agenda Digital de Catalunya 2025 pretén potenciar la transformació digital per a un creixement econòmic sostenible i la reducció de les desigualtats.

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta l’Agenda Digital de Catalunya 2025, entesa com
una agenda actualitzada que potenciï la transformació digital del país i que l’aprofiti com a
palanca d’impuls per a un creixement econòmic sostenible i la reducció de les desigualtats.
Tenim la ferma voluntat de pensar i actuar per a una societat impulsada per solucions digitals,
que tingui com a principals eixos vertebradors:

  • Situar a les persones en el centre de les polítiques públiques digitals, garantint tots els seus drets.
  • Obrir noves oportunitats al sector econòmic i públic.
  • Donar un impuls al desenvolupament d’una tecnologia fiable.
  • Fomentar una societat oberta i una econòmica dinàmica i sostenible.