Actualitat

Informe de recomanacions pel foment de la competència en les telecomunicacions

11 novembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

Les telecomunicacions representen un dels mercats més importants de les societats actuals, constituint un sector extremadament dinàmic i dels que més contribueixen, per la seva transversalitat, a la productivitat i la generació d’ocupació de qualitat. A més, són imprescindibles per a la transformació digital i ecològica de la nostra economia

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe de recomanacions pel foment de la competència en les telecomunicacions.