Federalisme i bon govern

#CatalunyaNecessitaUnCanvi

Tenim un pla per a Catalunya

Els i les socialistes proposem un pacte per a la reconstrucció i la recuperació social i econòmica de Catalunya que ens permeti encarar el futur amb garanties i deixar enrere la crisi provocada per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. Ho fem amb actitud constructiva, la determinació de no deixar ningú enrera i amb la voluntat de generar confiança, de sumar suports Catalunya endins i Catalunya enfora.

La reactivació de l’economia i la reconstrucció social seran possibles des de la governança federal, a partir de la concertació i l’impuls d’acords socials i polítics entre Catalunya i Espanya. Proposem, per exemple, una reforma fiscal amb més i millors eines de governança i un nou model de finançament autonòmic federal que ens doti de més recursos per afrontar els reptes que ens planteja la nova normalitat.

Els i les socialistes volem governar Catalunya des de la lleialtat, la cooperació i la coordinació amb altres governs i institucions: amb Europa, que ens permetrà oferir una resposta comuna a la crisi; amb Espanya, el nostre marc de col·laboració natural, i amb els ajuntaments dels nostres pobles i ciutats, les administracions més properes a la ciutadania.

Mestres
Escoles
Centres d'atenció primària
Habitatges Socials

comte Guillem de Varoic

L’educació vista
pels mestres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam semper lacus at massa ultricies auctor. Integer sodales commodo erat, sed blandit tellus molestie sed. Donec eu magna metus. Ut et semper ipsum, non iaculis urna

#Fem-ho

Europa, Espanya i Catalunya, unides en la diversitat i ben governades

Alinear l’actuació del Govern de la Generalitat amb l’agenda ciutadana, al servei de les necessitats i la prosperitat del conjunt de la societat, i també amb l’agenda internacional, amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Una governança federal des dels barris, pobles i ciutats fins a les organitzacions globals, passant per la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i les institucions europees. La nostra proposta és la d’una Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, retrobar-nos amb  objectius comuns que ens permetin desplegar les grans potencialitats de progrés social i econòmic que tenim com  a país des d’una cogovernança federal. 

Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa Federalisme / Catalunya / Espanya / Europa

Propostes destacades

 • La resposta és federal

  Assolir una ràpida recuperació econòmica i la reconstrucció dels nostres serveis públics i la cohesió social són els objectius, i el federalisme com a forma de governar-nos a tots els nivells és la manera de fer-los realitat.

  • Prioritzem la gestió en cogovernança dels fons europeus Next Generation, com a palanca per a la reactivació econòmica i la recuperació social de Catalunya, situant-la a l’avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic i l’agenda digital, dues de les grans transformacions que la UE vol abordar en les pròxims anys.
  • Treballarem per situar els drets socials i laborals al centre de l’agenda europea; liderarem una nova política exterior de la Generalitat de Catalunya; i recuperarem l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
  • Promourem els acords, en el marc dels treballs de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i de la Comissió Mixta de Traspassos Estat- Generalitat, per culminar els traspassos pendents i la transferència dels recursos necessaris, així com per abordar qüestions com l’autonomia local.
  • Abordarem la negociació d’un nou model de finançament amb la proposta d’una hisenda federal i un Consorci Tributari, per compartir de forma justa i equitativa els ingressos tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya.
  • Proposarem una Llei de reconeixement del plurilingüisme d’Espanya.
  • Defensarem la corresponsabilitat institucional i el federalisme municipalista a través d’una nova Llei de governs locals i de finançament local, que clarifiqui competències i faci realitat la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat.
  • Desenvoluparem la constitució del Consell de Governs Locals i contribuirem a desplegar la Carta Metropolitana de Barcelona, referent global i cocapital espanyola.
  • Promourem el desplegament de les lleis 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.
 • Catalunya som tots i totes

  El projecte socialista s’adreça al conjunt de la societat. És moment de mirar endavant, de pensar i acordar com podem construir una convivència de més qualitat des de la discrepància. La reconciliació només serà possible si hi ha respecte, reconeixement de l’altre i confiança per part de tots.

  • Promourem l’acord a Catalunya, a través d’un espai de diàleg entre les forces polítiques del Parlament i el Govern, per superar la situació de paràlisi, assegurar la convivència, el pluralisme en l’espai públic i la neutralitat de les institucions.
  • Assegurarem la competència plurilingüe en el sistema educatiu de Catalunya com a garantia d’igualtat d’oportunitats, reconeixement de les llengües oficials i cohesió social.
  • Treballarem per fer realitat el federalisme lingüístic, promovent iniciatives de reconeixement de la pluralitat lingüística.
  • Vetllarem per la imparcialitat, el pluralisme i la neutralitat de la CCMA i del CAC, que hauran de contractar les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio a través d’un concurs públic.
  • Promourem una nova Llei de mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya, per adaptar-los als actuals canvis tecnològics, de distribució de continguts i de consum.
  • Promourem un acord per a la renovació dels òrgans estatutaris que tenen molts dels seus membres amb els mandats finalitzats.
  • Impulsarem un nou acord per reformar el reglament del Parlament i de la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia pel Dret de la informació.
  • Proposarem una nova llei electoral per a Catalunya que millori la representativitat al Parlament català.
 • Bon govern

  El bon govern no és només aquell que s’exerceix legítimament i democràticament, sinó que és, sobretot, aquell que treballa pel bé comú amb transparència, eficàcia i eficiència; complint la legalitat vigent; no instrumentalitzant políticament les institucions que són de tots i totes i fent un ús responsable i eficient dels recursos públics.

  • Posarem en marxa el Programa d’Avaluació de Polítiques Públiques a la Presidència.
  • Promourem el Pacte Nacional de Reforma de l’Administració i els Serveis Públics, i l’aprovació d’una nova Llei d’organització i digitalització de l’administració i d’una Llei de funció pública, per modernitzar-ne l’estructura, racionalitzar la gestió dels serveis que s’ofereixen i vetllar per la dignificació i qualificació del treball d’empleat públic.
  • Fomentarem una Llei de contractació pública de Catalunya que dissenyi amb transparència, integritat i sostenibilitat els processos de compra pública, així com una Llei de subvencions que apliqui els principis de bon govern.
  • Apostarem pel Govern Obert i el treball en dades obertes, l’accés a la informació pública i el rendiment de comptes, i aplicarem mesures contra de les pràctiques de corrupció en la gestió pública
  • Impulsarem una reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu, que ens permeti ampliar les bases fiscals i incrementar la recaptació dels recursos fiscals propis.
  • Promourem un Pla de Racionalització de la despesa de l’Administració de la Generalitat, que introdueixi mesures d’eficiència i avaluació de la despesa i prioritzi les polítiques socials.
  • Aprovarem la Llei del sistema policial de Catalunya, així com una Llei catalana de seguretat pública, per garantir una intervenció integral adaptada a les necessitats i demandes de la ciutadania.
  • Garantirem la prestació d’un servei públic fonamental, com és la justícia efectiva, propera i accessible, garantint els recursos materials i humans suficients per al seu exercici i una col·laboració lleial entre els diferents actors judicials.
  • Fomentarem els valors per a la convivència: llibertat de consciència i laïcitat, preservació de la Memòria Democràtica, integració i interculturalitat, cooperació i solidaritat.

#PresidentIlla

Programa