Actualitat

Línies estratègiques per a una nova nova acció exterior per a Catalunya

3 març 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Al llarg dels anys, les comunitats autònomes han anat desenvolupant, amb diferent intensitat, actuacions que han suposat una projecció exterior de la seva activitat política sota les previsions estatutàries i la jurisprudència constitucional consolidada.

L’activitat del Govern de la Generalitat en aquest àmbit ha estat qüestionada en els darrers temps donat l’ús partidista i en pro de la causa política independentista que han dut a terme els partits independentistes al Govern.

Per tal de passar pàgina a aquesta situació, necessitem impulsar un nou Pla d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea de Catalunya que tingui com a objectiu definir unes noves línies estratègiques d’actuació del Govern en matèria exterior. Un full de ruta que alineï l’actuació del Govern de la Generalitat amb l’agenda ciutadana, al servei de les seves necessitats i la prosperitat del conjunt de la societat, i també amb l’agenda internacional tenint com a guia les principals referències d’actuació internacionals: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic o la Nova Agenda Urbana. Unes fites que requereixen els esforços conjunts dels Estats i les societats, i han de ser objecte d’implementació a tots els nivells polítics.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquestes Línies estratègiques per a una nova nova acció exterior per a Catalunya.