Actualitat

Propostes per un finançament més just per als municipis 

5 juliol 2022

Govern Alternatiu de Catalunya
S’ha d’obrir una nova etapa en la qual les finances locals se situïn en el context d’autogovern que els municipis de Catalunya mereixen

Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, han fet front a nombrosos
reptes i necessitats. Aquesta responsabilitat, tot i no tenir un títol competencial clar, ni un
finançament assegurat, ha implicat un sobreesforç econòmic determinant. Per això, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquestes Propostes per un finançament més just per als municipis.