Actualitat

Document de bases per a una nova Llei de contractació pública de Catalunya

22 abril 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

La contractació pública és una eina fonamental per a una eficaç i estratègica implementació
de les diferents polítiques públiques, té una importància reconeguda en la gran majoria dels
països del món, per la seva aportació directa i indirecta al creixement econòmic i a la creació
d’ocupació.

Per això, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Document de bases per a una nova Llei de contractació pública de Catalunya.