Actualitat

Document de bases per a una llei de sistema policial de Catalunya

16 gener 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Els profunds canvis demogràfics, socials, econòmics i sociològics esdevinguts d’ençà de la
promulgació de la legislació policial de Catalunya als anys noranta, sumats a la maduresa d’uns
cossos policials sòlidament arrelats a la societat, aconsellen la promulgació d’una nova Llei de
sistema de policia de Catalunya
amb l’objectiu d’articular:

  • Un sistema integral de policia que cobreixi les demandes de seguretat de la ciutadania i protegeixi el lliure exercici dels drets i les llibertats, posant l’accent en la prevenció i la proximitat.
  • Un sistema de policia que vetlli per la gestió dels conflictes de convivència, garanteixi la mobilitat segura i l’ús pacífic de l’espai públic i protegeixi el medi natural.
  • Una Llei que respongui a la demanda tant del Govern de Catalunya, com de les autoritats locals, dels professionals dels cossos policials i de llurs representants sindicals.

La complexitat del disseny del sistema de policia de Catalunya, sumada a la multiplicitat
d’actors (Govern de Catalunya, administracions locals, sindicats policials, grups parlamentaris
i societat civil) i a la necessitat d’establir una legislació durable en el temps, són factors que
exigeixen un treball previ de generació de consensos.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Document de bases per a una llei de sistema policial de Catalunya.