Actualitat

Proposició de llei dels processos de resolució alternativa de conflictes

3 febrer 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Els procesos de resolució alternativa de conflictes, a banda de l’òptica de l’eficiencia procesal, presenten molts altres avantatges que fan que siguin sistemes valids per resoldre les disputes dels ciutadans.

Així, la present Proposició de Llei pretén ser una Llei marc dels procesos de resolució alternativa de conflictes, regulant el seu àmbit, els tipus, el procediment per portar-los a terme i als agents i entitats implicades. D’aquesta manera, la Llei integra als ja existents, com ara la mediació, la conciliació i l’arbitratge, nous processos de resolució alternativa de conflictes, com el sistema mixt de mediació arbitratge, l’oferta vinculant confidencial, l’avaluació Neutral prejudicial, la determinació avançada d’experts, l’informe expert judicial i l’informe expert tècnic, així com procesos especials de resolució alternativa de conflictes, com la justícia restaurativa en l’àmbit penal i penitenciari o les pràctiques restauratives comunitàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta aquesta Proposició de llei dels processos de resolució alternativa de conflictes.