Catalunya igualitària i feminista

#SomJustíciaSocial

Tenim un pla per a Catalunya

Els i les socialistes proposem un pacte per a la reconstrucció i la recuperació social i econòmica de Catalunya que ens permeti encarar el futur amb garanties i deixar enrere la crisi provocada per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. Ho fem amb actitud constructiva, la determinació de no deixar ningú enrera i amb la voluntat de generar confiança, de sumar suports Catalunya endins i Catalunya enfora.

La reactivació de l’economia i la reconstrucció social seran possibles des de la governança federal, a partir de la concertació i l’impuls d’acords socials i polítics entre Catalunya i Espanya. Proposem, per exemple, una reforma fiscal amb més i millors eines de governança i un nou model de finançament autonòmic federal que ens doti de més recursos per afrontar els reptes que ens planteja la nova normalitat.

Els i les socialistes volem governar Catalunya des de la lleialtat, la cooperació i la coordinació amb altres governs i institucions: amb Europa, que ens permetrà oferir una resposta comuna a la crisi; amb Espanya, el nostre marc de col·laboració natural, i amb els ajuntaments dels nostres pobles i ciutats, les administracions més properes a la ciutadania.

Mestres
Escoles
Centres d'atenció primària
Habitatges Socials

comte Guillem de Varoic

L’educació vista
pels mestres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam semper lacus at massa ultricies auctor. Integer sodales commodo erat, sed blandit tellus molestie sed. Donec eu magna metus. Ut et semper ipsum, non iaculis urna

#Fem-ho

Polítiques feministes, polítiques per a la igualtat

Els i les socialistes defensem els drets de les dones i les polítiques feministes com a instrument necessari per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i una societat lliure de masclisme. Volem una societat que garanteix els drets de les dones i alliberi els homes del model de masculinitat clàssic. Compromesos i compromeses amb el feminisme, defensem la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere al global de les polítiques públiques i, alhora, prioritzar i implementar polítiques feministes, especialment aquelles centrades en la lluita contra la violència masclista, l’eliminació de la bretxa salarial i de les pensions, així com la d’altres formes de discriminació laboral, el foment de nous models de masculinitat que afavoreixin la corresponsabilitat, l’abolició de la prostitució i la persecució del tràfic de dones i infants amb finalitat d’explotació sexual.

Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat Igualtat

Propostes destacades

 • Polítiques feministes, polítiques per a la igualtat

  • Promourem la coeducació des de la petita infància i al llarg de la vida.

  • Fomentarem programes coeducatius per a infants, agents educatius i famílies.

  • Vetllarem perquè es faci una coeducació real i no només una educació mixta de nenes i nens a les aules.

  • Promourem polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal a partir, entre d’altres, del foment de la cultura de la conciliació amb la complicitat de les organitzacions empresarials i sindicals i de l’escola bressol com a servei públic que també ajuda les famílies a conciliar.

  • Impulsarem la formació afectiva sexual als centres educatius per prevenir la violència masclista, i educarem en les relacions igualitàries i segures.
  • Treballarem per acabar amb els estereotips sexistes i per garantir la igualtat real i llibertat d’elecció d’estudis i professions de l’alumnat.

  • Impulsarem accions positives per incrementar el nombre de dones als estudis STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

  • Garantirem la participació de les dones professionals en els espais de presa de decisió.

  • Promourem accions positives que corregeixin les situacions de segregació horitzontal i vertical que es donen al mercat de treball en general, i al sector de cura en particular.
  • Fomentarem la racionalització de l’ús del temps, amb garanties d’una conciliació equilibrada dels temps personals, laborals i familiars per a dones i homes, promovent la corresponsabilitat familiar dels homes i una Llei d’usos socials dels temps.
  • Aprovarem mesures específiques de caràcter temporal per protegir les dones de les conseqüències de la recessió econòmica derivada de la covid-19.

  • Garantirem la formació amb perspectiva de gènere als i les professionals de tots els àmbits, especialment als agents implicats en la detecció i tractament de la violència masclista.

  • Crearem una xarxa de protecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista en la qual participin la globalitat dels agents implicats.

  • Blindarem els jutjats VIDO per evitar el seu tancament, tal com ha proposat en diverses ocasions el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  • Aprovarem un Pacte català contra la violència masclista, alineat amb el Pacte estatal, i promourem mesures de sensibilització i prevenció, així com una xarxa de protecció en la qual participin tots els agents implicats amb els recursos i les inversions necessàries.

  • Perseguirem qualsevol iniciativa privada que ofereixi serveis de prostitució i/o pornografia, així com qualsevol altre reclam que cosifiqui les dones.

#PresidentIlla

Programa