Actualitat

Informe sobre la situació i necessitats de les dones que treballen al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

14 octubre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya, que es presta a través dels ajuntaments i que consisteix a garantir unes hores d’ajuda a domicili.

Aquest sector es troba molt precaritzat per dues raons: perquè parteix de la idea que les cures s’havien de fer gratuïtament i, per tant, no es valoren, i perquè està majoritàriament ocupat per dones, i els sectors on hi ha sobretot mà d’obra femenina es devaluen (vegeu que ha passat al sector medicina quan hi han entrat les dones, o al sector bancari als EUA).

Actualment, hi podem afegir una tercera raó: que la majoria de dones que hi treballen són dones migrades, que venen d’indrets molt pobres del planeta, i això encara devalua més la

Necessitem un model amb més control públic i ciutadà i amb una organització de més proximitat que faci passes en favor de la desmercantilització del servei repercutint positivament en les condicions laborals.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre la situació i necessitats de les dones que treballen al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).