Actualitat

Pla de formació per a dones en situació de vulnerabilitat

4 març 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Pla de formació per a dones en situació de vulnerabilitat