Actualitat

Informe sobre la situació i necessitats de les dones directives i emprenedores

16 desembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

Les dones directives són aquelles que ocupen llocs de direcció i les podem trobar a l’empresa pública o a la privada, en la presidència o la gerència o a la presidència de consells d’administració o en la presidència de juntes o en la direcció general o en la direcció executiva.
Les dones emprenedores són les que, amb una motivació personal, creen una empresa o un negoci. En general, a Catalunya, sovint són dones de 50 anys cap amunt que creen un petit negoci perquè s’han quedat sense feina; no és gens freqüent, en canvi, trobar dones que muntin una gran empresa.
Dit d’una altra manera, el camp de les empreses amb majúscules, amb un business plan ben fet i amb finançament important, està completament colonitzat pels homes i a les dones els resulta difícil entrar-hi (potser també, per raó de la socialització rebuda, no gosen entrar-hi). En canvi, al camp de les empreses amb minúscules, hi trobem moltes dones, sovint dones que s’han quedat sense feina i capitalitzen l’atur.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre la situació i necessitats de les dones directives i emprenedores.