Actualitat

Informe sobre la situació i necessitats de les dones del món rural

4 juliol 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta l’Informe sobre la situació i necessitats de les dones del món rural, amb un anàlisi de la situació i la regulació actual i propostes d’actuació concretes.