La Comissió Executiva ostenta la representació legal del Partit i és el seu òrgan executiu. Entre les seves funcions destaquen l’administració i gestió del Partit, de les seves finances i del seu patrimoni, i garantir el seu funcionament intern.

El 15è Congrés del PSC, celebrat els dies 15, 16 i 17 de març de 2024, va aprovar la composició de l’actual Comissió Executiva del Partit i els seus responsables: