Xavi Paz Penche

Contacta amb Xavi Paz Penche

Alcalde Ajuntament de Molins de Rei

Membre Nat Executiva com a membre AMC Partit dels Socialistes de Catalunya