Estructura

Imatge St. Jordi

 • Primer secretari
  Principal càrrec de representació i actuació política del Partit dels Socialistes de Catalunya. És elegit democràticament per un procés de primàries obertes als afiliats i les afiliades del PSC. És ratificat en el seu càrrec pel Congrés del Partit.
  Comissió Executiva
  Principal òrgan executiu del Partit. Entre les seves funcions destaquen l’administració i gestió del Partit, de les seves finances i del patrimoni, i garantir el seu funcionament intern. Li correspon la designació dels càrrecs públics no electius i de representació del Partit. La Comissió Executiva és escollida pel Congrés i ret comptes davant del Consell Nacional.
  Consell Nacional
  Programa, política i estratègia. Òrgan màxim de decisió del Partit entre congressos. La seva funció és definir les grans línies d’acció política i controlar l’acció de la Comissió Executiva.
  Federacions i Agrupacions
  La representació del Partit dels Socialistes de Catalunya al territori. Nucli bàsic de l’organització, el debat polític i el desenvolupament de l’acció i la participació dels afiliats i les afiliades al PSC.
 • Comissió de Garanties
  Garant del pluralisme intern i la llibertat d’opinió, expressió i debat. Òrgan encarregat de preservar el compliment dels Estatuts i dels Reglaments del Partit, assegurar l’exercici dels drets dels afiliats i les afiliades, i tutelar les garanties democràtiques en els processos d’elecció i decisió en totes les instàncies del PSC.
  Comissió de Control Financer
  Objectius econòmics i financers del Partit: transparència, control i exhaustivitat. Òrgan encarregat de supervisar l’administració econòmica i patrimonial del Partit, i comprovar que s’ajusta a les resolucions dels òrgans competents. Elegida pel Congrés i integrada per membres coneixedors de la matèria.
  Comissió d'Ètica i Registre
  Garantim la transparència i el compliment dels nostres valors com a Partit. Òrgan encarregat de vetllar pel compliment de les disposicions de la Carta de Conducta, Participació i Qualitat Democràtica i del Codi Ètic.
  Càrrecs i Nomenaments
  Coneix com es fa la elecció de càrrecs al PSC