La Comissió de Garanties és l’encarregada de preservar el compliment dels Estatuts i Reglaments del Partit,i assegurar l’exercici dels drets dels afiliats i les afiliades, entre d’altres funcions.

La Comissió està formada per un president o una presidenta, vuit vocals i cinc suplents. Els i les integrants de la Comissió de Garanties hauran de tenir un mínim de quatre anys d’antiguitat en el Partit. Podrà actuar d’ofici o bé a partir del requeriment de qualsevol militant i les seves resolucions són apel·lables davant del Consell Nacional.

Si vols posar-te en contacte amb la Comissió de Garanties del Partit pots fer-ho a través d’aquest formulari.

Pots consultar els Estatuts i Codi Ètic del PSC.