Justícia i Seguretat

Garantia de les llibertats polítiques i civils, la justícia i la seguretat són serveis públics i drets de la ciutadania.

Imatge il·lustrativa de 'Justícia i Seguretat '

La justícia i la seguretat són drets de ciutadania. El nostre model es basa en la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la conflictivitat social. Volem una justícia més pròxima, eficaç i eficient. Una justícia accessible a tothom en què els conflictes es resolguin de manera justa i en un temps raonable.

Defensem una seguretat per a tothom, perquè ningú pot quedar privat del seu dret a estar i sentir-se segur. La seguretat, com a factor indispensable de llibertat i garantia de la protecció individual i de les llibertats col·lectives, és també un servei públic.

Les retallades en mitjans tècnics i recursos humans, així com l’increment de taxes, atempten contra aquests drets.

 

Millorar la Justícia per garantir els drets 

 • Donem suport a l'eliminació de les taxes judicials fixades per la Generalitat de Catalunya que suposaven una doble càrrega injustificada per als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
 • Garantirem el suport material i econòmic als jutjats, especialment als jutjats especialitzats, especialment per evitar les dilacions.
 • Millorarem el servei de justícia gratuïta i potenciarem el suport a la Justícia de Pau com a garantia de proximitat.
 • Revisarem els honoraris dels advocats del torn d'ofici. 
 • Desplegarem les oficines de justícia i recuperarem la justícia juvenil com a prioritat.
 • Defensem la creació del Consell de Justícia de Catalunya, instant a la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
 • Farem una política criminal preventiva i farem de la política penitenciària una veritable política social i de rehabilitació.
 • Defensem que s’augmenti el termini per a la prescripció dels delictes de corrupció per acabar amb la impunitat. Caldria incrementar les penes d’inhabilitació per aquests delictes i impossibilitar l’indult.

Seguretat com a factor de llibertat

 • Potenciarem els alcaldes i les alcaldesses, i les juntes locals per afavorir la proximitat i una seguretat basada en la prevenció.
 • Reforçarem els valors de convivència a l’espai públic i serem bel·ligerants contra actituds xenòfobes.
 • Activarem la Junta de Seguretat per assegurar una bona coordinació entre els diferents cossos.
 • Enfortirem l’Institut de Seguretat de Catalunya i reforçarem la formació continuada per a totes les policies de Catalunya.
 • Aproparem més el servei públic del telèfon únic d’emergències al territori.
 • Potenciarem un sistema de policia, dins del model de seguretat de Catalunya, que promogui els mateixos drets i deures per a tota la policia de Catalunya. 
 • Crearem consells de participació per canalitzar la participació ciutadana en matèria de seguretat.
 • Professionalitzarem més la protecció civil i apostarem per la coordinació operativa de la protecció civil de les emergències.
 • Convocarem places de mossos i bombers per reforçar aquests cossos, promovent una major presència de la dona en aquests cossos.
 • Incorporarem, com a fonamental, el criteri de gènere en totes aquelles regulacions i gestions que tenen a veure amb la seguretat a l’espai públic.

Fitxers adjunts: