ATENCIÓ, ÚLTIMA HORA: Si ja has sol·licitat el vot per correu, s’ha ampliat el termini per portar a Correus la documentació del teu vot. Tens temps fins al dijous 25 de maig.

Com pots votar per correu si el pròxim 28 de maig no pots anar al teu col·legi electoral?

Si el dia de les eleccions preveus que no podràs anar al teu col·legi electoral per votar presencialment, no has de renunciar al teu dret a vot, pots fer-ho per correu. La tramitació és senzilla.

Qui pot sol·licitar el vot per correu des d’Espanya?

Els electors  que previsiblement no estaran a la localitat on els correspon exercir el dret al vot, o que no podran anar personalment a la Mesa electoral que els correspon, poden emetre el seu vot per correu.

Quan es pot sol·licitar el vot?

Des del 4 d’abril fins al 18 de maig, ambdós inclosos.

Com pots sol·licitar el vot per correu?

Presencialment:

Cal que t’adrecis a qualsevol Oficina de Correus (Consulta el Cercador d’Oficines de Correus) personalment i amb l’original del DNI i omplir i signar el formulari de sol·licitud de vot per correu, indicant l’adreça (qualsevol punt el territori espanyol) on vols rebre la documentació.

Si ho desitges, també pots descarregar-te aquí la sol·licitud, omplir-la i portar-la directament:

Telemàticament:

També pots fer la tramitació del vot per correu mitjançant la web de Correus. Per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (DNI electrònic o certificat digital vàlid).

Quan t’enviaran la documentació electoral?

Entre el 8 i el 21 de maig, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral Provincial corresponent farà arribar a l’adreça indicada tota la documentació necessària per al vot per correu, és a dir:

 • Les paperetes de les candidatures presentades al teu municipi per a les eleccions municipals
 • Un sobre de votació blanc
 • El certificat d’inscripció al Cens Electoral de l’elector o electora
 • un sobre adreçat al president o presidenta de la Mesa en la qual et correspon votar
 • un full d’instruccions

Aquesta documentació arribarà per correu certificat a l’adreça indicada i el funcionari/a de Correus només el lliurarà personalment a l’elector/a; en cas de no trobar-se a l’adreça indicada, caldrà que es desplaci personalment a l’Oficina de Correus indicada per tal de recollir la documentació.

Com has d’enviar el teu vot?

Un cop triada la papereta de vot, cal introduir-la en el sobre de votació (sobre petit blanc) i  aquest en el sobre gran (adreçat al president/a de la mesa electoral), on també caldrà introduir  el certificat d’inscripció al cens electoral. És important recordar que NO s’ha d’introduir el certificat d’inscripció al cens en el sobre de votació, sinó en el sobre gran. Cal portar aquest sobre a qualsevol Oficina de Correus i enviar-ho per correu certificat. La certificació del vot per correu és gratuïta i no cal que es faci personalment.

ATENCIÓ: S’ha ampliat el termini per portar a Correus la documentació del teu vot. Tens temps fins al dijous 25 de maig.

L’Institut Nacional d’Estadística ha habilitat una pàgina web mitjançant la qual es podrà consultar l’estat de la tramitació de les sol·licituds del vot per correu (enllaç).

Dates clau

 • Últim dia per sol·licitar el vot per correu: 18 de maig
 • Rebràs la documentació per correu certificat entre el 8 i el 21 de maig
 • Últim dia per enviar el teu vot: 25 de maig

Altres situacions i preguntes freqüents

Com tramitar el vot per correu en el cas dels electors i electores malaltes i/o discapacitades?

En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o discapacitat que els impedeix de desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

 • cal acreditar la malaltia o discapacitat mitjançant un certificat mèdic oficial, que redacten els metges i metgesses de manera gratuïta.
 • cal disposar d’un poder notarial que atorgui a una tercera persona els poders per fer la tramitació del vot per correu. El desplaçament del notari al domicili de l’elector/a i la tramitació del poder notarial és gratuït.
 • amb el certificat mèdic i el poder notarial, la persona representant de l’elector/a podrà tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina de Correus (seguint les pautes indicades a l’apartat anterior), entre el 4 d’abril i el 18 de maig, un cop hagi rebut tota la documentació, tornar a Correus per certificar el sobre amb la papereta triada, com a màxim el 24 de maig.

DATES CLAU

ÚLTIM DIA PER SOL·LICITAR EL VOT PER CORREU: 18 DE MAIG

REBRÀS LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU CERTIFICAT ENTRE EL 8 I EL 21 DE MAIG

ÚLTIM DIA PER  ENVIAR EL TEU VOT: 24 DE MAIG

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents a l’estranger?

Els electors i electores que resideixen permanentment  a l’estranger (vot CERA) no tenen dret a vot en les eleccions municipals.

Què cal fer en el cas dels electors i electores residents temporalment a l’estranger?

En cas que et trobis temporalment a l’estranger (vot ERTA), per exemple si ets un estudiant d’Erasmus, o estàs de viatge a l’estranger, pots sol·licitar el vot per correu a l’Oficina Consular corresponent, de manera presencial i personal, mitjançant el formulari que et pots descarregar aquí.

 

Com pots sol·licitar el vot?

Caldrà que vagis personalment a l’Oficina Consolar d’Espanya més propera al lloc on et trobis, per tal de dur a terme els següents tràmits:

 • Fer la inscripció com a “no resident” al Registre de Matrícula Consolar.
 • Omplir l’imprès de sol·licitud de vot i lliurar-lo personalment a l’Oficina Consolar d’Espanya a l’estranger.
 • Posteriorment, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Espanya et farà arribar la documentació electoral a l’adreça de l’estranger que vas indicar, mitjançant el servei de correus local.

 

Ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya i acord amb alguns països extracomunitaris

Els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea majors d’edat que no són espanyols, però que resideixen a Espanya tenen dret a votar en les eleccions municipals. Per exercir el dret a vot cal estar inscrits al cens i haver sol·licitat prèviament el vot (el termini va acabar el 30 de gener).

 

D’altra banda, existeix un cens electoral d’estrangers extracomunitaris que resideixen a Espanya, procedents de països amb els quals existeix un acord que permet la votació a les eleccions municipals. Es tracta dels ciutadans i ciutadanes de: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago i Xile. En aquests casos, cal complir els requisits de l’acord signat amb el país corresponent i els terminis d’inscripció al cens electoral.