Acords Consell Nacional (XIV mandat)

Programa Marc

Els anys 2009 i 2010, el PSC va fer un gran esforç de reflexió per elaborar el seu Programa Marc. En aquest document trobaràs el text de la ponència aprovat a la Convenció del Partit celebrada a Lleida el 17 de juliol de 2010. Centenars de companys i companyes van participar activament en la seva elaboració i aprovació. Cal destacar el paper d’impulsor de Jaume Collboni, secretari de Programes i Sectorials del moment, i de Carles Rivera, responsable d’estudis de la Fundació Rafael Campalans. L’actualització de la nostra oferta programàtica no s’acaba mai i el text del Programa Marc i tots els materials de discussió debatuts són un magnífic punt de referència.

Instruccions Internes de Contractació

Les presents Instruccions de Contractació tenen com a finalitat la regulació dels procediments de contractació del PSC amb l’objectiu de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, respectant, en tot cas, l’autonomia de la voluntat i, quan sigui procedent, la confidencialitat.