Què fan els i les nostres representants, a quines comissions estan adscrits/es i quines iniciatives han presentat? Segueix el dia a dia de l’activitat dels diputats i les diputades del PSC.