Declaració de béns dels/de les diputats/des al Parlament de Catalunya

Segons estableix el nostre Codi Ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’Interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat trobareu les declaracions de béns dels diputats i les diputades del PSC al Parlament de Catalunya.

Declaració de béns dels/les diputats/des al Congrés dels Diputats

Segons estableix el nostre codi ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat hi trobareu les declaracions de béns dels diputats i diputades del PSC al Congrés dels Diputats.

Declaració de béns dels senadors i les senadores

Segons estableix el nostre Codi Ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’Interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat trobareu les declaracions de béns dels senadors i les senadores del PSC.

Declaració de béns del diputat al Parlament Europeu

Segons estableix el nostre Codi Ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’Interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat trobareu les declaracions de béns del diputats del PSC al Parlament Europeu.