Entra en contacte amb els socialistes de Barcelona