Declaració de béns dels/les Diputats/des al Congrés dels Diputats

Segons estableix el nostre codi ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat hi trobareu les declaracions de béns dels diputats i diputades del PSC al Congrés dels Diputats.