Declaració de béns del diputat al Parlament Europeu

Segons estableix el nostre Codi Ètic, els càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya han de presentar les seves declaracions de béns a la Comissió de Registre d’Interessos en el moment del seu nomenament com a càrrec públic i al final del mandat o legislatura, així com en aquells casos en què es produeixin canvis en les mateixes. En aquest apartat trobareu les declaracions de béns del diputats del PSC al Parlament Europeu.

Javi López Fernández