Actualitat

Pla d’impuls i millora de l’aprenentatge de l’anglès i de llengües estrangeres (2024-2030)

22 juny 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

La necessitat de garantir el coneixement del català i del castellà entre tota la població de Catalunya ha anat deixant de banda la implementació d’actuacions adreçades al coneixement i domini d’una o més llengües estrangeres. Tanmateix, com a societat, necessitem acordar un impuls col·lectiu que millori els nivells d’anglès i altres llengües estrangeres. Hem de fer un salt endavant que tindrà retorns positius en forma d’ocupació, salaris, exportacions i obertura al món global.

Durant el govern de progrés, es va anunciar la inversió de 221 milions d’euros en el Pla d’Impuls a les Terceres Llengües 2007-2015, reforçant l’aprenentatge de l’anglès de manera especial. Els posteriors governs de la Generalitat fins a l’actualitat van suprimir aquesta prioritat de la política pública, forçant les famílies a recórrer al mercat privat i ampliant la desigualtat entre aquelles que s’ho poden pagar i les que no.

L’aprenentatge i la competència plurilingüe no ha de ser mai un privilegi segregador sinó un dret democràtic i, per tant, a l’abast de tota la població, neutralitzant tot tipus de barreres que el limitin o el dificultin.

L’objectiu que es pretén és elevar els nivells generals d’anglès com a element central de la qualitat de l’escola pública i de l’educació catalana a partir d’aquest Pla d’impuls i millora de l’aprenentatge de l’anglès i de llengües estrangeres per al període 2024-2030. Hi sortirem guanyant tots i totes, reforçant l’equitat i fent de l’anglès una eina de llibertat, d’expansió personal i de competència intercultural i global.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Pla d’impuls i millora de l’aprenentatge de l’anglès i de llengües estrangeres (2024-2030).