Actualitat

Informe sobre les llistes d’espera a la sanitat pública catalana

3 febrer 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Les llistes d’espera, tant per visites a l’especialista com per proves diagnòstiques i procediments quirúrgics, han estat i són un problema del sistema sanitari públic a Catalunya.

Les retallades pressupostàries de la darrera dècada van provocar la pèrdua de facultatius, el tancament de plantes hospitalàries i la reducció de les hores de quiròfan. Aquesta pèrdua de serveis va provocar un increment preocupant de les llistes d’espera.

Des de fa anys, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha plantejat diverses mocions i propostes parlamentàries per tal de fer un abordatge complert i reduir tant el nombre de persones en llistes d’espera, com el nombre de dies que els i les pacients esperen

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre les llistes d’espera a la sanitat pública catalana.