Actualitat

Informe sobre les llistes d’espera a la sanitat pública catalana

3 novembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

El febrer d’enguany vam presentar lInforme sobre les llistes d’espera a la sanitat pública catalana aprovat pel Govern Alternatiu de Catalunya. Aquest document recollia el sistema d’informació i la normativa sobre llistes d’espera, la situació al sistema de salut català (consultes externes, proves diagnòstiques i procediments quirúrgics) i un seguit de propostes per reduir-les.

Parlar de llistes d’espera és parlar d’accessibilitat, un dels elements que genera més adhesió al sistema de salut públic. L’accessibilitat, entesa com a procés, s’inicia quan es genera una demanda d’atenció per part d’un pacient, tant per part del o la ciutadana mateixa com per part d’un o una professional que sol·licita la intervenció d’un altre servei, prova o procediment quirúrgic i finalitza quan aquesta demanda s’ha resolt (Departament de Salut, 2023)

Quan aquesta demanda d’atenció no és resolta, creix el volum de la doble cobertura i, per tant, s’incrementa el nombre de persones que adquireix una assegurança privada amb l’objectiu de poder ser atesos en períodes raonables.

L’objectiu d’aquest informe és fer una valoració de l’estat actual de les llistes d’espera a Catalunya i fer un seguit de recomanacions per a reduir-les.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre les llistes d’espera a la sanitat pública catalana.