Actualitat

Informe sobre la justícia juvenil a Catalunya

9 febrer 2024

Govern Alternatiu de Catalunya

La justícia juvenil és una branca del Dret de recent creació, atès que ha anat evolucionant al
llarg del temps fins a la configuració actual, si bé no ha estat un procés lineal que ha anat
evolucionant al llarg del temps.

La llei catalana de justícia juvenil és de l’any 2021, no ha estat ni tant sols modificada o desenvolupada reglamentàriament el que al nostre entendre és un motiu de preocupació per la manca d’adaptació de tot el sistema de justícia juvenil a la realitat existent en l’actualitat i molt diferent a l’originària.

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre la justícia juvenil a Catalunya.