Actualitat

Proposta per a una assistència jurídica gratuïta

20 octubre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

L’accés a la justícia permet a les persones protegir-se contra la violació dels seus drets, corregir il·lícits civils, exigir responsabilitats al poder executiu i defensar-se en processos penals. És un element important de l’Estat de Dret i abasta el Dret civil, social, penal i administratiu. L’accés a la justícia és un procés i un objectiu i és crucial per a les persones que desitgen beneficiar-se d’altres drets processals i de fons.

L’Assistència Jurídica Gratuïta és un sistema que garanteix l’accés a la justícia en condicions d’igualtat, de manera que el dret no es vegi limitat per manca de mitjans econòmics.

En aquest sentit i per estudiar i proposar millores, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta proposta per a una assistència jurídica gratuïta.