Actualitat

Proposició Llei de modificació de la llei de Mossos Esquadra per a l’equilibri presencial de dones i homes 

18 octubre 2021

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta Proposició Llei de modificació de la llei de Mossos Esquadra per a l’equilibri presencial de dones i homes.