Actualitat

Proposició de Llei per la Creació d’un Fons Agrari

18 setembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya impulsa la Creació d’un Fons Agrari a Catalunya. Un projecte que el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar ja ha registrat en forma de Proposició de Llei al Parlament de Catalunya.

Aquesta proposta té com a objectiu dotar de finançament addicional a les mesures d´ajut a les inversions en les explotacions agràries, ja sigui en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural a Catalunya, del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC 2013-2017) o les mesures contingudes en el Programa complementari de Desenvolupament rural de Catalunya finançades íntegrament amb Fons de la Generalitat de Catalunya, així com, una nova línia d´ajut, dins aquest programa, per a la millora i modernització dels regadius de les comunitats regants de les zones de reg d´iniciativa privada.

Aquesta és la proposició de Llei: