Actualitat

Prevenció i extinció d’incendis: canviar per a millorar

25 novembre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

Els incendis forestals sempre han aparegut a casa nostra, però mai havien tingut la intensitat que tenen ara. L’abandó de les activitats del sector primari ha generat un augment de masses forestals inestables i molt vulnerables als efectes del canvi climàtic. Aquesta vulnerabilitat incrementa el risc que es produeixin grans incendis d’alta intensitat i explica la gran virulència d’aquest tipus de focs.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquesta proposta sobre prevenció i extinció d’incendis: canviar per a millorar.