Actualitat

Pla per facilitar i homogeneïtzar la tramitació de les energies renovables a Catalunya

3 novembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

La transició energètica representa un canvi profund en el model del sistema actual. Cal innovació tecnològica i canvis en la manera de produir, distribuir, gestionar i consumir l’energia.

En aquest sentit, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Pla per facilitar i homogeneïtzar la tramitació de les energies renovables a Catalunya.