Actualitat

Pla d’acció de foment de l’emancipació juvenil

28 octubre 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

Des de l’esclat de la crisi del 2008, el percentatge de persones joves emancipades no ha parat de caure i ha passat d’un 32,6% l’any 2007 a un 17% l’any 2021.

La pandèmia clarament ha agreujat aquesta situació. Tant l’any 2020 com el 2021, la reducció de la taxa d’emancipació domiciliària baixa de manera intensa, 6,2 punts percentuals respecte a l’any prepandèmia (any 2019), la baixada més gran de les dues darreres dècades.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Pla d’acció de foment de l’emancipació juvenil.