Actualitat

Millores en el servei de justícia per a dones víctimes de violència masclista

15 desembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Les dades de violència masclista a Catalunya, com també a la resta d’Espanya, són indicatives d’un problema de primera magnitud que cal afrontar i intentar solucionar.
Creiem que per eradicar aquesta xacra cal la conjunció de mesures que vagin des de la vessant educativa i de formació, la comunitària i la de reprovació social. Però aquestes són mesures orientades a la transformació social que requeriran temps per donar fruit. Mentre no s’avança en l’eradicació de l’esmentada xacra, cal protegir a les dones víctimes de violència masclista.
Per aconseguir-ho, cal adaptar el servei de justícia per ser més eficient i eficaç amb l’objectiu d’aconseguir la protecció integral de la víctima.

Per aquests motius el Govern Alternatiu de Catalunya presenta el següent document de Millores en el servei de justícia per a dones víctimes de violència masclista.