Actualitat

Línies generals del Pla d’Infraestructures de mobilitat de Catalunya

16 gener 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Volem un país just, equilibrat, cohesionat, descentralitzat, sostenible, modern, eficient i
competitiu. Un país de qualitat obert al món. El model d’infraestructures de mobilitat que es
proposa és coherent amb aquest projecte de país.

La prosperitat de Catalunya també depèn de les seves infraestructures, en la mesura que
aquestes tenen una incidència real en la vertebració del territori català i la comunicació amb
l’eix mediterrani i, per tant, en la productivitat, la qualitat i l’eficiència del sistema econòmic
del país.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquestes línies generals del Pla d’Infraestructures de mobilitat de Catalunya.