Actualitat

L’hora de les solucions

12 novembre 2023

L'hora de les solucions
Article signat per Raimon Obiols, Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro i Miquel Iceta, exprimers secretaris del PSC

 

L’hora de les solucions

Caldria anar molt enrere per trobar una crisi política, social i institucional tan greu com la que va esclatar a partir de la tardor de 2017, quan els governs presidits per Mariano Rajoy i Carles Puigdemont es van mostrar totalment incapaços d’obrir un diàleg i una perspectiva de solució. Aquests sis anys de crisi, que tenen els seus antecedents en els anys anteriors,  van començar amb una gran convulsió negativa a Catalunya i un gran retrocés en les relacions de Catalunya amb la resta d’Espanya.

Sis anys permeten fer un balanç i valorar la progressiva millora que s’ha produït  d’ençà que Pedro Sánchez fou investit president del govern d’Espanya, el juny de 2018. Ens referim especialment als indults, que van ser ferotgement combatuts per la dreta i l’extrema dreta, però que han contribuït substancialment a la millora de la convivència a Catalunya i a la normalització de les relacions entre les institucions catalanes i espanyoles.

El pas del temps també dona perspectiva per valorar l’actuació dels diferents actors polítics en els últims anys. El PSC va advertir des del primer moment sobre el greu risc de situar les institucions catalanes fora de la legalitat, i des d’aleshores ha intentat constantment, des del respecte de la legalitat i de les decisions judicials, que el conflicte polític trobés una resposta des de la política.

Aquesta acció del PSC ha estat  guiada pels principis fundacionals del nostre partit, que sempre ha defensat la unitat civil, el respecte a les institucions i  la convivència. Estem convençuts que és per aquesta raó que els electors i electores del PSC han contribuït sempre, de manera a vegades decisiva,  a l’acció del PSOE al govern de l’Estat, i que ara donen un suport majoritari a la política de retrobament desenvolupada per Pedro Sánchez.

Per contra, les dretes espanyoles i els partits processistes han exacerbat la divisió entre els catalans i l’escletxa oberta entre Catalunya i la resta d’Espanya. Davant d’ells, el PSC ha  mantingut sempre una acció orientada a  evitar la ruptura, primer, i a  superar-la després.

Ara, malgrat la tensió generada per l’acord de legislatura i la nova investidura de Pedro Sánchez, estem  en condicions de donar un nou impuls a aquesta política constructiva. Es tracta de tancar una etapa marcada per les conseqüències judicials del procés independentista i de donar un nou impuls al diàleg polític per trobar solucions al reconeixement de Catalunya i a la millora del nostre autogovern. En aquest sentit, l’amnistia és un bon camí pel retrobament entre els catalans i pel millor encaix de Catalunya en el marc d’Espanya i de la Unió Europea.

Els dos partits de la dreta espanyola no presenten cap alternativa d’unió i llibertat  per fer front a un conflicte que ells mateixos han contribuït a crear i alimentar. Només responen amb la imposició i l’autoritarisme. Més encara:  reaccionen amb desmesura, amb manifestacions  i atacs a les seus socialistes, mirant d’exasperar un conflicte que no hauria d’haver sortit mai de l’àmbit polític i institucional, i que ells tracten de traslladar a la crispació del carrer i als tribunals, amb  polítiques amenaçadores,  impròpies d’una democràcia.

Creiem que la principal lliçó que es pot extreure d’aquests darrers anys és que els partits processistes i els partits espanyols de dreta, per antagonistes que es presentin,  no sols no tenen solucions per tal de superar els problemes entre Catalunya i Espanya, sinó que els interessa mantenir-los, perquè creuen que els hi donen vots i poder. Tenen la responsabilitat, a una banda i l’altra, d’haver estat incapaços de seure i parlar, d’acordar i negociar quan tocava, d’aconseguir avançar sense trencar i dividir la societat.

Ara, amb l’acord de legislatura que s’acaba de signar, s’obre una oportunitat inèdita per reforçar la convivència allà on hi havia enfrontament, assegurar la unitat civil allà on hi havia divisió i tancar una llarga dècada d’oportunitats perdudes i de problemes.

És exactament per aquesta raó que aquells que viuen dels problemes miren de boicotejar l’acord i intenten  exasperar els enfrontaments identitaris, recorrent si cal a la violència, no solament verbal; una política irresponsable que duta al límit podria posar en situació de risc la convivència democràtica i l’estabilitat  institucional.

La democràcia espanyola no pot cedir a la polarització extrema que està buscant un Partit Popular, pressionat i estalonat per Vox, i temptat pel trumpisme. Voldríem veure un partit de la dreta espanyola capaç d’afrontar els reptes de la convivència democràtica i de la pluralitat d’identitats que conviuen a Espanya. Voldríem, així mateix, que els independentistes fessin balanç de la seqüència d’aquests últims anys, amb el seu seguit de problemes i frustracions, abandonessin els discursos divisius, i posessin per davant l’objectiu d’una Catalunya de tots, referent positiu a Espanya i  a Europa.

Com a exprimers secretaris del PSC, avui el primer partit de Catalunya, demanem un suport majoritari al paper que avui juga la nostra formació política, en una hora que és a la vegada d’esperança i preocupació; una hora que no serà fàcil, però que pot ser la de les solucions de fons.

 

Raimon Obiols     Narcís Serra    José Montilla    Pere Navarro    Miquel Iceta

 

La hora de las soluciones

Deberíamos ir muy atrás para encontrar una crisis política, social e institucional tan grave como la que explotó a partir del otoño de 2017, cuando los gobiernos presididos por Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se mostraron totalmente incapaces de abrir un diálogo y una perspectiva de solución. Estos seis años de crisis, que tienen sus antecedentes en los años anteriores, empezaron con una gran convulsión en Cataluña y un gran retroceso en las relaciones de Cataluña con el resto de España.

Seis años permiten hacer balance y valorar la progresiva mejora que se ha producido desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno de España, en junio de 2018. Nos referimos especialmente a los indultos, que fueron brutalmente combatidos por la derecha y la extrema derecha, pero que han contribuido sustancialmente a la mejora de la convivencia en Cataluña y a la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y españolas.

El paso del tiempo también da perspectiva para valorar la actuación de los diferentes actores políticos en los últimos años. El PSC advirtió desde el primer momento sobre el grave riesgo de situar a las instituciones catalanas fuera de la legalidad, y desde entonces hemos intentado de forma constante, desde el respeto a la legalidad y a las decisiones judiciales, que el conflicto político encontrase una respuesta desde la política.

Esta acción del PSC ha estado guiada por los principios fundacionales de nuestro partido, que siempre ha defendido la unidad civil, el respeto a las instituciones y la convivencia. Estamos convencidos de que esta es la razón por la que los electores y las electoras del PSC han contribuido, siempre, de forma a veces decisiva, a la acción del PSOE en el gobierno del Estado, y que ahora dan un apoyo mayoritario a la política de reencuentro Pedro Sánchez ha llevado a cabo.

Por el contrario, las derechas españolas y los partidos procesistas han exacerbado la división entre los catalanes y la brecha abierta entre Cataluña y el resto de España. Ante esta situación, el PSC ha mantenido siempre una acción orientada, en primer lugar, a evitar la ruptura y más tarde a superarla.

Ahora, pese a la tensión generada por el acuerdo de legislatura y la nueva investidura de Pedro Sánchez, estamos en condiciones de dar un nuevo impulso a esta política constructiva. Se trata de cerrar una etapa marcada por las consecuencias judiciales del proceso independentista y dar un nuevo impulso al diálogo político para encontrar soluciones al reconocimiento de Cataluña y a la mejora de nuestro autogobierno. En este sentido, la amnistía es un buen camino para el reencuentro entre los catalanes y para el mejor encaje de Cataluña en el marco de España y la Unión Europea.

Los dos partidos de la derecha española no presentan ninguna alternativa de unión y libertad para hacer frente a un conflicto que ellos mismos han contribuido a crear y alimentar. Únicamente responden con la imposición y el autoritarismo. Más aún: reaccionan con desmesura, con manifestaciones y ataques a las sedes socialistas, intentando exasperar un conflicto que no debería haber salido nunca del ámbito político e institucional, y que ellos tratan de trasladar a la crispación de la calle y a los tribunales, con políticas amenazadoras, impropias de una democracia.

Creemos que la principal lección que se puede extraer de estos últimos años es que los partidos procesistas y los partidos españoles de derecha, por antagonistas que se presenten, no solo no tienen soluciones para superar los problemas entre Cataluña y España, sino que les interesa mantenerlos, porque creen que les da votos y poder. Son responsables, ambos lados, de haber sido incapaces de sentarse y hablar, de acordar y negociar cuando tocaba, de conseguir avanzar sin romper y dividir a la sociedad.

Ahora, con el acuerdo de legislatura que se acaba de firmar, se abre una oportunidad inédita para reforzar la convivencia donde había enfrentamiento, para asegurar la unidad civil donde había división y cerrar una larga década de oportunidades perdidas y problemas.

Es exactamente por esta razón que aquellos que viven de los problemas intentan boicotear el acuerdo e intentan exasperar los enfrentamientos identitarios, recurriendo si es necesario a la violencia, no solamente verbal; una política irresponsable que llevada al límite podría poner en riesgo la convivencia democrática y la estabilidad institucional.

La democracia española no puede ceder a la polarización extrema que está buscando un Partido Popular, a quien Vox presiona y pisa los talones, y tentado por el trumpismo. Querríamos ver un partido en la derecha española capaz de afrontar los retos de la convivencia democrática y la pluralidad de identidades que conviven en España. Querríamos, así mismo, que los independentistas hicieran balance de la secuencia de esos últimos años, con la lista de problemas y frustraciones, que abandonaran los discursos divisivos y que antepusieran el objetivo de una Cataluña de todos, referente positivo en España y en Europa.

Como ex primeros secretarios del PSC, hoy el primer partido de Cataluña, pedimos un apoyo mayoritario al papel que hoy juega nuestra formación política, en una hora que es a la vez de esperanza y preocupación; una hora que no será fácil, pero que puede ser la de las soluciones de cuestiones de fondo.

 

Raimon Obiols     Narcís Serra    José Montilla    Pere Navarro    Miquel Iceta