Actualitat

Informe sobre polítiques de rendes a Espanya i Catalunya: evolució de l’IMV i de la RGC

22 juny 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació econòmica dissenyada per proporcionar un nivell d’ingressos mínim a les famílies i llars a Espanya que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. Va ser implementat com una mesura de protecció social per combatre la pobresa i la desigualtat. La seva posada en marxa es va iniciar fa tot just tres anys, el juny del 2020, durant la pandèmia, com a mesura per reforçar les conseqüències que la Covid-19 podria tenir entre els col·lectius més desafavorits davant un escenari d’incertesa social i econòmica.

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació econòmica implementada a Catalunya el setembre de l’any 2017, amb l’objectiu de garantir un nivell d’ingressos mínim a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Va ser creada com una mesura de protecció social per combatre la pobresa i promoure la inclusió social, no a iniciativa dels grups parlamentaris, sinó mitjançant una iniciativa legislativa popular.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre polítiques de rendes a Espanya i Catalunya: evolució de l’Ingrés Mínim Vital i de la Renda Garantida de Ciutadania.