Actualitat

Informe sobre l’impacte de la reforma laboral a Catalunya (II)

22 juliol 2022

Govern Alternatiu de Catalunya

El passat 28 de desembre es va aprovar en Consell de Ministres el Reial Decret-llei 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, més conegut com la Reforma Laboral.
El text aprovat va ser fruit del diàleg social, convertint-se en una de les poques reformes del mercat laboral pactada entre els agents socials i econòmics. Especialment destacable és el fet que sigui una modificació normativa que dota de nous drets als treballadors i treballadores.
El decret va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, excepte alguns punts relatius a àmbits com la contractació, que van tenir un període de transició fins al març de 2022. La Reforma Laboral va ser finalment convalidada el 3 de febrer de 2022 pel Congrés dels Diputats, però cal destacar el posicionament dels partits independentistes, ERC, Junts i la CUP, que van votar en contra de l’acord assolit per sindicats i patronals.

El text aprovat modifica l’Estatut dels Treballadors bàsicament en tres aspectes:
– Simplificació dels models de contractació, abordant la temporalitat dominant al mercat de treball.
– Evitar l’acomiadament davant de situacions adverses, posant en marxa noves mesures de flexibilitat interna a les empreses.
– Reequilibrar les forces dels participants a la negociació col·lectiva.

Els canvis acordats en aquests àmbits han provocat que, fins el maig de 2022, s’hagin signat a Catalunya més de 432.000 contractes laborals de caràcter indefinit. Una xifra mai vista en tot el registre de dades acumulat des de 1998.

Podeu consultar més dades i conclusions a l’Informe sobre l’impacte de la reforma laboral a Catalunya (II) elaborat pel Govern Alternatiu de Catalunya.