Actualitat

Informe sobre l’impacte de la reforma laboral a Catalunya, especialment en el jovent (III)

17 febrer 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

El 31 de desembre de 2021 va entrar en vigor el Reial decret llei 32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball, més conegut com la «reforma laboral».

La reforma laboral, que va ser convalidada pel Congrés dels Diputats el 3 de febrer de 2022, és valorada per diversos aspectes, però segurament el més destacat és el fet que neix fruit del diàleg social. Una norma acordada entre agents socials i Govern que, per primera vegada, després de la reforma laboral del Partit Popular de l’any 2012, recupera drets dels treballadors i treballadores.

A grans trets, els principals canvis introduïts a través de la modificació de l’Estatut dels Treballadors són:

  • Abordar les elevades taxes de temporalitat, restringint les causes de la contractació temporal i fomentant la contractació indefinida.
  • Incorporar noves mesures de flexibilitat interna per a les empreses per evitar l’acomiadament com a única eina davant de situacions adverses.
  • Reforçar la negociació col·lectiva, equilibrant les forces dels diferents agents que participen.

Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre l’impacte de la reforma laboral a Catalunya, especialment en els i les joves.