Actualitat

Informe sobre la prevenció de la pesta porcina africana

20 octubre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

Tal com ja va reflectir el Govern Alternatiu de Catalunya en l’informe “Catalunya, cap al lideratge agroalimentari europeu”, el sector agroalimentari és el sector més important de
l’economia catalana.
Aquest representa el 19,2% del PIB i genera una facturació agregada de 43.088 milions d’euros, d’acord amb l’estudi “El sector agroalimentari a Catalunya”, elaborat per ACCIÓ i Prodeca.
En termes d’ocupació, el sector compta amb 177.031 treballadors a Catalunya. En concret, la indústria de l’alimentació i begudes ocupa 90.500 persones en 4.253 empreses i genera un volum de negoci de 30.090 milions d’euros; el sector primari el formen 57.427 explotacions agrícoles i de pesca amb 55.022 treballadors, mentre que la indústria auxiliar està representada per 658 empreses amb 31.430 empleats.

S’entén així, el desastre que podria suposar l’entrada de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya. Amb un sol cas de PPA en porc domèstic o senglar, les fronteres catalanes a l’exportació es tancarien immediatament.


En aquest sentit i per estudiar i proposar millores, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest informe sobre la prevenció de la pesta porcina africana.