Actualitat

Informe sobre Inversió Estrangera a Catalunya

17 novembre 2023

Govern Alternatiu de Catalunya

La inversió estrangera a Catalunya en el primer semestre d’any ha caigut un 54,58%, situant-se en 824.718,99 €, davant els 1.815.602,31 € captats en el mateix període de 2022. Es tracta de la xifra més baixa d’inversió estrangera a Catalunya en el primer semestre des de l’any 2014. I aquesta caiguda és 29 punts percentuals superior a la del conjunt de l’Estat.
Per aquests motius, el Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre Inversió Estrangera a Catalunya