Actualitat

Estat d’execució del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2023

26 gener 2024

Govern Alternatiu de Catalunya

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta aquest Informe sobre l‘estat d’execució del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2023.